Zabavni Sat

Program: Zabavni boravak 1 i 2

ZABAVNI BORAVAK 1 – Cjelodnevni boravak za djecu predškolske dobi sufinanciran od Grada Zagreba.

 • Od ponedjeljka do petka: 8.00 – 17.00 sati.
 • Upisi u tijeku!
 Prednosti odrastanja u Zabavnom Satu:
 • ugodno obiteljsko okruženje
 • mali broj djece u skupini
 • djeca su manje bolesna
 • svakodnevni boravak na svježem zraku – blizina jezera Jarun i uređenih dječjih parkića
 • adaptacija djece na novu sredinu je kratka
 • veća mogućnost individualnog rada s djecom kao i prilagođavanje dječjim individualnim potrebama i interesima
 • pomno osmišljeni topli obroci od strane nutricionista i prilagođavanje individualnim prehrambenim potrebama djeteta
 • boravak braće/sestara u istoj skupini
 • sigurna i zakonom regulirana skrb o djeci
 • o djeci skrbe dvije odgojiteljice s dugogodišnjim iskustvom rada u dječjem vrtiću
 U prostoru Zabavnog Sata osigurano je poticajno okruženje u kojem djeca imaju slobodu kretanja te kroz igru i planirane aktivnosti stječu različita znanja i vještine, istražuju svoje interese i mogućnosti.
 
Program je sufinanciran iz Proračuna Grada Zagreba te participacija roditelja ovisi o prihodovnom cenzusu roditelja. U ovisnosti o prosječnim prihodima po članu kućanstva određuje se iznos sufinanciranja roditelja te iznos sufinanciranja iz Proračuna Grada Zagreba.
 
Zahtjev za upis:
 
Više informacija i prijave na:
 

ZABAVNI BORAVAK 2 – Program produženog boravka za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Naša je zadaća pobrinuti se da vaši školarci dođu kući s napisanom zadaćom, budu spremni za ispite u školi i sve to naprave na zabavan i kreativan način.

Produženi boravak uključuje pomoć djeci pri pisanju domaćih zadaća, pomoć u učenju i pripremi za ispite, ponavljanje gradiva, čitanje lektira, rad na projektima, igru i zabavu.

 • Od ponedjeljka do petka od 17.00 do 20.00h
 • Rad u malim grupama
 • Individualan pristup
Više informacija i prijave na: