Zabavni Sat

Program: "Zabavna matematika"

Program je namijenjen učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole.

Radionice će se odvijati u malim grupama, 1x tjedno/ 60 min.

Cilj programa je ponoviti, usavršiti i proširiti stečena znanja u školi, ali istodobno i istražiti drugo lice matematike: njezinu zabavnu i praktičnu stranu kroz posebno odabrane matematičke sadržaje, zadatke, mozgalice, trikove i igre koji su usko povezani sa školskim programom.

U sklopu programa djeci će biti omogućena individualna pomoć u učenju matematike te pripremi za testove.