Zabavni Sat

Program: Zabavna lektira

Program je namijenjen djeci osnovne škole i održava se 1 x tjedno/60 minuta u manjim grupama, podjeljenim prema dobi djece.

Zabavna Lektira je program kojem je cilj potaknuti djecu na čitanje i obrađivanje lektirnih djela na kreativan, zabavan i njima razumljiv način. Djeca često gube interes za čitanjem lektire, posebice obvezne lektire, zbog arhaičnog stila pisanja te radnje smještene u dalekoj prošlosti, koja je školarcima neprivlačna i neshvatljiva.

Kroz iščitavanje pojedinih odlomaka, dramske improvizacije i zagonetke, djecu se motivira na daljnje čitanje i samostalno obrađivanje djela.