Zabavni Sat

Program: Likovni sat

Kreativne likovne radionice namijenjene su svim osnovnoškolcima na kojima će se upoznati s različitim likovnim pojmovima i elementima, tehnikama, materijalima te poznatim likovnjacima i njihovim djelima kroz stvaranje vlastitih umjetničkih djela.

Radionice će se održavati 1x tjedno u trajanju od 90 minuta, u posebno uređenom likovnom ateljeu. Rad se odvija u malim grupama, a umjetnička djela nastala na radionicama bit će predstavljena na izložbi u prostoru Zabavnog Sata..